29 Tháng Mười Hai, 2023

Thông báo điều chỉnh một số nội dung trong Thể lệ Hội thi "Tinh hoa ẩm thực xứ Thanh 2024"

Theo như kết quả biểu quyết từ đại diện các đội thi thì có 5/8 đội tham gia biểu quyết chọn phương án A, chiếm tỷ lệ 62,5%. Ngoài ra, có 4 đội còn lại bỏ phiếu trắng đồng tình với quyết định của BTC. Và để khống chế được thời gian livestream, ghi hình cũng như đảm bảo thời gian thi tốt nhất, BTC ra thông báo điều chỉnh như sau:

Từ khoá: 

One comment on “Thông báo điều chỉnh một số nội dung trong Thể lệ Hội thi "Tinh hoa ẩm thực xứ Thanh 2024"”

  1. Lots of people use their lotteries to improve money for precious
    initiatives that improve education, public infrastructure and cultural services.
    When you play the lottery, you're assisting to account these programs while you fund your
    own desires of winning it big. Have a great time and good luck!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh thông tin chính thức của Ban phụ nữ trực thuộc Đồng hương Thanh Hóa tại Tp. HCM.

Liên hệ
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram